HP Helion Openstack

Co to je OpenStack?

OpenStack Foundation je nezisková nadace zahrnující rostoucí počet průmyslových leaderů, kteří se zabývají vývojem, testováním a dokumentací softwaru, který je potřebný k fungování a správě masivně škálovatelných, veřejných (public) a osobních (private) cloudů na úrovni Infrastructure as a service (IaaS – Infrastruktura jako služba).

OpenStack je software pod vedením neziskové organizace OpenStack Foundation a řadí se mezi open-source, tudíž je zdarma a zdrojový kód je veřejně dostupný. Projekt OpenStack vznikl ve spolupráci NASA a Rackspace, kdy byl zkombinován počáteční kód z NASA Nebula platformy a RackSpace Cloud Files platformy. Postupem času stále dochází k aktualizacím stávajících komponent a k vývoji nových řádků kódu od mnoha společností, mezi které patří např. i Hewlett-Packard.

OpenStack Technologie

OpenStack je cloudový operační systém, kterým můžeme ovládat svazky zdrojů storage, networking
a výpočetní síly (compute), které jsou k dispozici v datovém centru.

OpenStack CNS

Veškerou správu tohoto systému je možné vykonávat přes OpenStack dashboard, což je intuitivní Webové rozhraní, které poskytuje administrátorům kontrolu nad prostředím a uživatelům možnost ovládat svazky zdrojů. Architektura OpenStacku je založena na požadavku flexibility při vytváření designů clodouvých řešení. Proto se OpenStacku netýkají žádné proprietární požadavky na hardware, či software a je také možné systém integrovat s legacy systémy a ostatními third-party technologiemi.  Jednoduše řečeno, OpenStack si zakládá na maximální otevřenosti, a proto se také velmi rychle dostal do popředí veškerých cloudových technologií. Společnost Hewlett-Packard ukazuje na nový styl IT a podle posledních výzkumů je zcela jisté, že většina zákazníků směřuje k Hybridnímu modelu cloudu. Důvodem bývá často možnost využití stávajícího hardwaru.

Zde je přehled základních komponent OpenStack:

Nova (Compute) – Umožňuje vytvářet virtuální servery
Heat (Orchestration) – Pomáhá s nasazením cloudových řešení, automatizuje činnosti
Cinder (Block Storage) – Poskytuje blokovou storage pro virtuální servery
Swift (Object Storage) – Poskytuje objektovou storage
Glance (Image repository) – Poskytuje uložiště pro Image virtuálních disků
Horizon (Dashboard) – Poskytuje webové prostředí pro správu OpenStack
Neutron (Networking) – Umožňuje stavět sítě na abstraktní vrstvě pro virtuální servery
Keystone (Authentication) – Poskytuje možnosti autorizace pro všechny OpenStack služby

HP Helion OpenStack

HP Helion OpenStack je distribuce založena na OpenStacku, navržená tak, aby splňovala požadavky enterprise zákazníků. OpenStack projekt je v mnoha ohledech podobný Linux projektu. Hodnota jeho zdrojového kódu výrazně zvyšuje přidáním softwaru, který umožňuje propojení s otevřenými i proprietárními produkty, či službami. HPE Helion Openstack je plně podporovaný produkt společností Hewlett-Packard, který obsahuje všechny hlavní komponenty OpenStacku a navíc služby připsané jako rozšíření základního OpenStack kódu, tak aby lépe vyhovoval enterprise zákazníkům a celkově zjednodušil instalaci, využití i správu systému. Zde je přehled několika komponent, které můžeme vnímat jako přidanou hodnotu ze strany HP Helion OpenStack:

Ironic
Umožňuje nasazovat fyzické servery (stejně jako komponenta Nova virtuální).

TripleO
OpenStack on Openstack orchestrační komponenta, která pomáhá nasazovat cloudové řešení, spolupracuje s komponentou Heat a Ironic.

Sherpa
Poskytuje přístup na vzdálený Web katalog, který poskytuje uložiště softwaru, který je možné stáhnout a použít v Cloudových řešeních.

Sirius
Komponenta fungující na principech REST, poskytuje webové rozhraní pro správu storage (konfigurace Cinder a Swift).

EON
Inventář komunikující s VMware vCenter servery, sbírá dostupné informace z datových center a clusterů. Informace jsou poté použity pro nasazení ESX proxy nodů.

DNSaaS
Poskytuje možnost DNS as a Service.

Logging
Poskytuje centrální místo, do kterého se sbírají logy z ostatních serverů v cloudu, a tak administrátoři nemusí kontrolovat servery jednotlivě.

Menu
×