Jedna z nejnáročnějších otázek na poli znalostního managementu je, jak ho měřit a změřit. Jak cenná je znalost? Jak obhájit investici do takové „novinky“ jako je znalostní management?

Jednou z podstatných skutečností znalostního managementu je fakt, že měření dokazuje mezeru mezi plány dané organizace a tím, čeho se má dosáhnout v praxi. Je důležité se zaměřit na podstatu problému, uvědomit si dostupné metody a pobavit se o roli pracovních expertů.

Je velice náročné vyhledat faktory, podle kterých měřit hodnoty při hledání zaměstnanců. Říká se, že „to co se dá měřit, lze dále zpracovávat“. Proto, pokud jste schopni měřit a vizualizovat intelektuální kapitál, máte daleko větší šanci uspět na trhu. Nikdy není dost poznatků, jak tento „tacitní“ kapitál měřit. Některé programy analyzují evidenci času strávené u zákazníka, jiné zase čas strávený u počítače, ať už je cílem práce nebo vzdělávání. Dalším oblíbeným ukazatelem je spokojenost zákazníka.

Stojí tato evidence opravdu za to? Má význam?

Mnoho společností se snaží hledat programy, které by jim usnadnily hladké podnikání, zvýšily profesionalitu zaměstnanců, usnadnily chod firmy. Vědí, že pokud mají ve společnosti specialisty s klíčovými znalostmi, využijí je ve firmě jak k výkonu pracovních úkolů, tak k udržení a rozvoji know.how (např. školení kolegů zaměstnanců).

Existuje tedy dostatečně silný důvod pro iniciování pořizování programů, které dokáží evidovat a zároveň zpracovávat data velkého interního významu. Software Tacit Minds je určený pro všechny skupiny zákazníků, kteří pracují s kompetencemi lidí. Síla nástroje Tacit Minds je především ve vysoké spolehlivosti informací, které uživateli nástroje prezentují. Udělejte první krok! Pomůžeme Vám zorganizovat data ve Vaší společnosti a posílit tak Vaši samostatnost a soběstačnost.

Menu
×