Precise Skill Targeting

 

Pokročilý systém pro sběr a zpracování velkého objemu dat (Big Data) z oblasti Knowledge Managementu. Technologie PST (Precise Skill Targeting®) umožňuje nahlédnout, jaké znalosti lidé mají a potřebují a jak je využívají. Díky analýze velkého množství dat z mnoha zdrojů systém v reálném čase popisuje znalostní vývoj lidí a vývoj znalostí samotných v kontextu jejich užívání ve firmě.

Systém PST efektivně propojuje ty, kteří vědí, s těmi, kteří vědět potřebují, a to přeměnou osobních (tacitních) znalostí na znalosti organizační (převážně explicitní), neboli formální. Systém PST je strategický nástroj pro udržení konkurenceschopnosti firmy, neboť dokáže identifikovat nositele klíčových znalostí a pomoci vytvořit odpovídající retenční model.

Dává odpovědi na čtyři základní otázky tzv. znalostní matice:

  • „co víme, že víme“,
  • „co víme, že nevíme“,
  • „co nevíme, že víme“,
  • „co nevíme, že nevíme“.

Je navržen pro každou organizaci, která si uvědomuje, že opakované používání znalostí ve firmě šetří práci a náklady na komunikaci a umožňuje tak lidem pracovat na více projektech, být efektivnější. Systém PST je mozkem balíku KM nástrojů Tacit Minds, který lze implementovat samostatně nebo jako součást znalostní strategie firmy a KM konceptu Tacit World.

Naše služby vás vždy posunou o krok blíž k uskutečnění vašich záměrů

Our services will always move you a step further to the realization of your goals.

Menu
×