Tacit Minds

 

Balík KM nástrojů Tacit Minds je určen pro všechny skupiny zákazníků, které pracují s kompetencemi lidí, ať se jedná o firmy operující uvnitř jedné země nebo nadnárodní.

Systém lze nasadit v HR a RM odděleních, kde je zapotřebí znát přesné a aktuální kompetence zaměstnanců. Systém využívají všichni zaměstnanci pro evidenci svého osobního vzdělávacího plánu a kompetenční mapy. Ta jim poskytuje průběžné informace o stavu jejich osobního rozvoje, srovnání s ostatními a v neposlední řadě možnost odeslat zpětnou vazbu týkající se vykonávané práce. V konzultačních firmách je systém používán při vyhledávání expertů pro konkrétní projekty.

Sada nástrojů Tacit Minds umožní efektivně reagovat na požadavky na znalosti, kdy jsou jejich nositelé vyhledáni během pár sekund a s ohledem na dostupnost v čase. Obecně lze říci, že čím více má firma zákazníka zaměstnanců, tím efektivněji lze systém využít a tím vyšší je výsledná finanční úspora.

Informace o znalostech uživatele jsou čerpány hned z několika zdrojů:

  • Komplexní prostorová matice znalostních témat, která je přímo napojena na KRP engine
  • Rozšířený uživatelský profil
  • Historie projektů
  • Výkazy práce
  • Informace získávané prostřednictvím znalostní sociální sítě Tacit World, která uživatelům pomáhá efektivně komunikovat
  • a další

Samozřejmostí je vazba Tacit Minds na světové sociální sítě jako např. Linked In.

Síla nástrojů Tacit Minds tkví především ve vysoké spolehlivosti informací, které uživateli nástroje prezentují. Tyto informace jsou navíc poskytováný ve zlomku času, který je běžný u konkurenčních produktů. Uživatelský interface je natolik sofistikovaný a ušitý na míru zákazníka, že práce s daty je více než příjemná.

Jak se ukazuje u mnoha zákazníků, efektivní využívání nástrojů Tacit Minds vede nejen k rozsáhlé finanční úspoře spojené s ušetřeným pracovním časem, ale na straně vedení firmy také k většímu porozumění chování zaměstnanců, způsobů komunikace a šíření znalostí. To může být první krok na cestě od běžné firmy ke znalostní organizaci.

Stáhnout (PDF, 75KB)

 

INTEDO_cedule_ICT SS

Naše služby vás vždy posunou o krok blíž k uskutečnění vašich záměrů

Our services will always move you a step further to the realization of your goals.

Menu
×