Tacit World

Přeměna běžné firmy na znalostní organizaci je úkol ve všech směrech náročný.

KM koncept Tacit World za pomocí balíku KM nástrojů Tacit Minds pomáhá s implementací efektivní strategie pro správu kompetencí lidí a výrazně šetří náklady v každé firmě. Systém pomáhá zachovat kodifikovanou KM strategii a použít ji jako podporu nově vznikající osobnostní KM strategie, která dovoluje lépe pracovat s tacitními vědomostmi lidí.

Každý nový zaměstnanec ve firmě zpočátku pouze generuje náklady, teprve později se v kontextu správné strategie managementu znalostí stává přínosem. Cílem každého HR oddělení je dostat ho nebo ji do této pozice co nejrychleji a nejefektivněji.

Nástroje Tacit Minds v rukách HR manažerů nejen urychlí proces zapojení zaměstnance do každodenního procesu, ale hned od začátku nastaví jeho vzdělávací křivku, které se podepíše nejen na jeho efektivitě, ale i sebevědomí a jistotě při práci.

Systém nemá omezení co se počtu zaměstnanců nebo úrovní řízení týče.

Naše služby vás vždy posunou o krok blíž k uskutečnění vašich záměrů

Our services will always move you a step further to the realization of your goals.

Menu
×