Navrhujeme řešení pro “Cloud Computing” v duchu obvyklých požadavků na pohodlný, flexibilní a okamžitý přístup ke zdrojům informačních technologií tj. k serverům, datovým úložištím, sítím a aplikacím ve formě služeb. Při návrhu používáme architekturu otevřené infrastruktury a open source prostředků. Jednotlivé komponenty infrastruktury jsou díky otevřené infrastruktuře automaticky konfigurovatelné a vyžadují minimum úsilí při nastavení a provozování na straně poskytovatele služeb.

Námi navržená řešení na bázi otevřené infrastruktury respektují pět požadovaných základních charakteristik. Vybudované služby jsou poskytovány třemi různými způsoby. Vycházíme ze tří modelových situací.

Pět základních charakteristik:

 • Uživatelská samoobslužnost
 • Dostupnost odkudkoliv z internetu
 • Dynamická realokace výpočetních zdrojů
 • Automatické navyšování výpočetního výkonu
 • Transparentní měření a účtování

Tři typy služeb:

 • Software as a Service (SaaS)
 • Platform as a Service (PaaS)
 • Infrastructure as a Service (IaaS)

Tři modelové situace:

 • Privátní Cloud
 • Veřejný Cloud
 • Hybridní Cloud

Naše služby vás vždy posunou o krok blíž k uskutečnění vašich záměrů

Our services will always move you a step further to the realization of your goals.

Menu
×