Skills network

Lidé mají v podstatě mnoho znalostí a dovedností. Většina lidských schopností je však skryta. Jedná se o tzv. tacitní znalosti. Lidé v pozici pracovníků prezentují svým zaměstnavatelům pouze část svých schopností a to většinou jen ty, které se hodí v dané situaci. Personalisté v rámci organizačních struktur popisují pracovní místa v podobě požadavků na znalosti a dovednosti, které si pouze myslí, že jsou potřebné. Reálně však existuje velký rozdíl mezi opravdovými znalostmi pracovníka a kompetencemi, které jsou požadovány pro určité pracovní místo. Jak v rovině plánování, tak při výkonu práce.

Jak bychom popsali znalosti, zkušenosti a chování lidí, abychom věděli, že jsou schopni efektivně vykonávat svou práci? Jak zjistíme, že jsou pro svou práci kvalifikovaní? Je vůbec možné zachytit znalosti lidí, když až 90 procent všech znalostí ve firmách bývá zakotveno a zformováno v hlavách lidí? Tacitní znalosti obvykle představují neviditelný řádek v rozpočtech firem, nicméně právě tacitní znalosti definují kvalitu intelektuálního kapitálu firmy.

Představte si, že přesně víte, co každý pracovník umí a zná. Představte si, že umíte přesně popsat požadavky na výkon konkrétní práce. Naše portfolio produktů v oblasti správy znalostí řeší především nesoulad mezi tím, co pracovník ve skutečnosti umí a tím co si personalisté myslí o pracovníkově dovednostech. Každá společnost má obrovský potenciál ve svých zaměstnancích. Jak ale správně obsadit pozice vlastními pracovníky, když neznáme jejich skryté schopnosti?

Připravíme vám na míru řešení, které vyřeší váš problém:

  • správného výběru vhodného pracovníka pro konkrétní pozici;
  • správného přesouvání pracovníků mezi pozicemi;
  • neznalosti vazeb a závislostí mezi schopnostmi člověka;
  • nedostatek informací o lidských schopnostech v jednotlivých životních situacích;
  • srovnání schopností mezi pracovníky;
  • nedostatečné sebe-prezentace některých lidí;
  • nespokojenosti zaměstnavatelů ve zkušební lhůtě pracovního poměru zaměstnance;
  • frustrace mladých lidí z nenaplněných očekávání při nástupu do pracovního poměru.

Náš Knowledge Management framework Tacit World za pomocí KM nástrojů Tacit Minds a pokrokového jádra pro zpracování dat Precise Skill Targeting vám pomůže s postupnou migrací vaší firmy na znalostní organizaci, která pracuje na principech Knowledge Managementu a nepřetržitého zlepšování.

Naše služby vás vždy posunou o krok blíž k uskutečnění vašich záměrů

Our services will always move you a step further to the realization of your goals.

Menu
×