Návrh architektury IS

Architektura IS/ICT systémů je významným komunikačním prostředkem tvůrců systému a managementu firmy pro podnikové aplikace. Návrh architektury systémového prostředí, komunikačních a procesních cest a zásady tvorby a správy dat zásadně ovlivní budoucí funkce a provoz systému, náklady vynaložené na pořízení a správu a dobu budoucího provozu.

Naše návrhy architektury informačních systémů mají tyto vlastnosti:

  • Strategická orientace – Schopnost podpory podnikatelské strategie k dosažení strategických cílů firmy
  • Funkční spektrum – Pokrytí všech uživatelských požadavků na funkce systému
  • Integrovatelnost – Schopnost integrace systému z hlediska funkčního, datového, softwarového, hardwarového a uživatelského rozhraní
  • Otevřenost – Schopnost přijímat další technologické komponenty (SW, HW) bez narušení funkčnosti a provozuschopnosti systému
  • Flexibilita – Schopnost reakce na nové požadavky uživatelů bez nutnosti změny programovaného kódu
  • Snadná údržba – Vytvoření systému v takovém prostředí, aby byla zaručena schopnost relativně snadné a tedy i přijatelně nákladné úpravy
  • Efektivní provozuschopnost – Zajištění přijatelné doby zpracování transakcí, funkční spolehlivosti, bezpečnosti dat při výpadku systému a ochranu dat před neautorizovaným užitím

Naše služby vás vždy posunou o krok blíž k uskutečnění vašich záměrů

Our services will always move you a step further to the realization of your goals.

Menu
×