Ladění výkonu IS

V oblasti ladění výkonu informačních technologií poskytujeme různou skladbu činností jejichž cílem je optimalizace výkonu serverů, datových úložišť, síťové infrastruktury a běžících aplikací.

Výstupem u ladění výkonu databáze je např. návrh efektivnější sady databázových souborů, doporučení pro výběr systému pro správu databáze (DBMS) a konfiguraci databázového prostředí (OS, CPU, atd.) Tuning databáze má za cíl maximalizovat využití systémových zdrojů k výkonu práce, co nejefektivněji a nejrychleji. I přes to, že je většina systémů navržena tak, aby dokázala řídit využití systémových zdrojů, je vždy mnoho prostoru pro zlepšení jejich účinnosti prostřednictvím přizpůsobení konfigurace databáze a DBMS.

Výkon lze definovat jako chování počítačového systému při určitém zatížení. Výkon se měří z hlediska doby odezvy systémů, propustnosti a dostupnosti. Je také ovlivněn prostředky, které máme k dispozici ve vašem systému a tím, jak dobře jsou tyto prostředky využívány a sdíleny.

Členské přihlašovací údaje

Naše služby vás vždy posunou o krok blíž k uskutečnění vašich záměrů

Our services will always move you a step further to the realization of your goals.

Menu
×