Projektová kancelář

Způsob řízení interních ICT projektů rozhoduje často o úspěchu realizace podnikatelského záměru. Vedení podniku sleduje úspěch jednotlivých projektů. Pravomoce interních vedoucích projektů nebývají dostatečné. Vedení projektů se často stává krizovým vedením, protože záplava povinností interních zaměstnanců jim nedovoluje plně se soustředit na daný ICT projekt.

V oblasti řízení projektů se zabýváme vedením projektové kanceláře, která má za úkol pro vybrané projekty z oblasti ICT zajistit tyto činnosti:

  • Organizační zajištění procesu oponentur schvalování dokumentů a projektů k realizaci
  • Vedení přehledu plánovaných a běžících projektu a příprava pravidelných zpráv o stavu realizace
  • Zajištění naplnění návazností jednotlivých projektů a požadavků na součinnosti
  • Udržování archivu související projektové dokumentace
  • Dohled nad celým životním cyklem realizovaných projektů
  • Řízení kvality projektů

Naše služby vás vždy posunou o krok blíž k uskutečnění vašich záměrů

Our services will always move you a step further to the realization of your goals.

Menu
×