Podpora řízení ICT

V oblasti řízení ICT se zabýváme podporou pro zefektivnění řídících a provozních procesů ICT a vytvoření aktualizovaných podkladů pro středně i dlouhodobé plánování. Těmto plánům obvykle předchází koncepce rozvoje ICT, kde se snažíme promítnout potřeby a vize zákazníka do uceleného záměru rozvoje alespoň na dva budoucí roky

Výsledkem analýzy a diskuse na téma koncepce jsou obvykle:

  • Návrhy a doporučení směru dalšího rozvoje ICT
  • Návrhy na změny metodických pokynů a postupů pro provoz
  • Návrhy na změny metodických pokynů (standardů) týkajících se ICT projektů a zařazování systémů do ICT prostředí

Výsledkem analýzy řídících a provozních procesů jsou obvykle:

  • Katalog služeb ve vybraných oblastech ICT
  • Popis globální architektury s respektováním informační strategie
  • Popis servisního modelu ICT
  • Inventarizace aktivních aplikací a IS ve vybraných oblastech ICT
  • Vytvoření modelu logických datových toků ICT systémů
  • Vyhodnocení a návrh případných úprav koncepce ICT

Naši konzultanti umí pracovat s podpůrnými nástroji UML jako např. Enterprise Architect.

Naše služby vás vždy posunou o krok blíž k uskutečnění vašich záměrů

Our services will always move you a step further to the realization of your goals.

Menu
×