Řízení změn v ICT

 

Každá správně fungující ICT organizace se průběžně mění tak jak se mění prostředí zbytku firmy. Nedostatečná pružnost a adaptibilita ICT, která proces změn mnohdy provází, je způsobena lidskými vlastnostmi jako např. obava z nového resp. strach ze změny a hlavně tendence nevynakládat další úsilí spojené se změnou.

Aby bylo možné změnu v organizaci a v ICT prosadit, je potřebné porozumět konkrétním důvodům, proč vzniká odpor vůči změnám, obeznámit se s postupy, které ho minimalizují a vytvářejí vysoké šance na úspěšné zvládnutí změny.

Naše služby mají za cíl zdokonalit a rozvinout schopnosti pracovníků ICT prosazovat a řídit změny v organizaci. Součástí poskytovaných služeb v této oblasti je:

 • Vypracování analýzy současné situace ICT ve vztahu k ostatním jednotkám firmy
 • Revize jak je ICT v souladu s firemní kulturou
 • Objasnění problematiky změn:
  • Management změny, implementace změny
  • Pochopení změny, spouštěče změn
  • Změna jako uplatnění nových myšlenek nebo chování
  • Změna jako kontinuální proces
  • Přístupy ke strategii a přístupy ke změně
 • Stanovení cílů a měření pokroku
 • Vyhodnocení

Naše služby vás vždy posunou o krok blíž k uskutečnění vašich záměrů

Our services will always move you a step further to the realization of your goals.

Menu
×