Společnost INTEDO s.r.o. působí na českém trhu v oblasti informačních technologií od roku 2005. Od roku 2012 působíme také celosvětově v oblasti optimalizace virtualizované IT infrastruktury. Zpočátku jsme se zabývali jen procesy a postupy v odděleních ICT. Později jsme si vybudovali specializaci v oblasti optimalizace nákladů na provoz infrastruktury informačních systémů. Optimalizaci provozu řešíme jak v rovině technologické, tj. hardware a software, tak v rovině procesní, tj. organizace práce a správné využívání dostupných nástrojů. S rostoucí oblibou otevřených technologií jsme si vybudovali expertízu v oblasti privátních a veřejných cloudů. Během realizací projektů u zákazníků jsme zjistili, že převážná většina lidského know-how je skryta v hlavách pracovníků a není jednoduché mít ve správný čas správné lidi se správnými znalostmi. Vytvořili jsme řešení pro shromažďování a třídění schopností a dovedností lidí s cílem řízení znalostí a růst znalostních organizací.

Realizace dodáváme převážně projektově, avšak v určitých situacích i v režimu time&material. Naše služby jsou založeny na praxi a znalostech konzultantů, kteří jsou součástí našich projektových týmů. Nové znalosti získáváme školením, praxí na projektech a komunikací s účastníky diskusních fór. Respektujeme doporučení ITIL. Při dodávkách se naši konzultanti utvrzují v tom, jak důležité je mít správně navrženy a provozovány end-to-end procesy, jako jsou například komplexní popis provozovaného řešení, mít dobře nastaven systém řízení změn od schvalování až po automatický provisioning, mít připraveny podklady pro testování, mít metodicky zvládnutý vývoj, umět včas detekovat chyby v provozu, nalézt rychle příčinu problému a umět jednoznačně určit vztah ke klíčovým firemním procesům. Specifické znalosti různých technologií máme u konzultantů, kteří s námi dlouhodobě partnersky spolupracují. Umíme tak zajistit i komplexní dodávky.

Naše služby vás vždy posunou o krok blíž k uskutečnění vašich záměrů.

Ve společnosti INTEDO je realizován vzdělávací projekt č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004398.

Stáhnout (PDF, 72KB)

Naše služby vás vždy posunou o krok blíž k uskutečnění vašich záměrů

Our services will always move you a step further to the realization of your goals.

Menu
×