Co to znamená být globálním lídrem na trhu?

Každá společnost chce být globálním lídrem na trhu. Být globálním lídrem znamená nejen že patříš mezi nejlepší ve svém odvětví, ale také zajišťuje stávajícím a potenciálním zákazníkům dlouhodobost tvé organizace. Ale co je globální lídr na trhu a co je třeba udělat, aby se jím vaše organizace stala?

Každá společnost chce být globálním lídrem na trhu. Být globálním lídrem znamená nejen že patříš mezi nejlepší ve svém odvětví, ale také zajišťuje stávajícím a potenciálním zákazníkům dlouhodobost tvé organizace. Ale co je globální lídr na trhu a co je třeba udělat, aby se jím vaše organizace stala?

Co je globální lídr na trhu?

Globální lídr na trhu je organizace s vyváženým poměrem vize, inovace a realizace a schopností tento poměr měnit v souladu s vývojem společnosti a trhů. Vize vyžaduje hluboké porozumění trhu a zapojení s vašimi zákazníky. Vyžaduje jemnou rovnováhu mezi současnými a se měnícími potřebami zákazníků a kontextem, v němž působí, s předvídáním jejich budoucích potřeb na základě vašeho pochopení trhu. Inovace je vyvíjení softwaru a produktů, které odpovídají se měnícím potřebám zákazníků a současně umožňují rychle se přizpůsobit změnám na trhu a potřebám zákazníků. Bez inovace nemohou organizace dosáhnout významných změn na trhu, které by lépe sloužily zákazníkům a posunuly limity toho, co je možné. Realizace se vyvinula z dodávání vašich produktů a služeb zákazníkům. Jakmile je produkt dodán, klíčovou otázkou je: máte kapacitu realizace k podpoře vašich zákazníků, když mají problém, bez ohledu na prostředí, verzi produktu, čas nebo polohu zákazníka? Jinými slovy, dokážete se vyvíjet spolu s měnícími se potřebami vašich zákazníků a nadále splňovat jejich očekávání, nejen v okamžiku dodání, ale po celou dobu trvání zákaznického vztahu?

Co je třeba udělat, aby se stala organizace globálním lídrem na trhu?

Stát se globálním lídrem na trhu znamená budovat vztahy se svými zákazníky a budovat si pověst na trhu prostřednictvím dlouhodobého angažovaní a vedení. Je to také o zaměření. V oblasti správy informací existuje několik oblastí, ve kterých se společnost může snažit stát se lídrem na trhu: digitální zážitek, správa obsahu, dodavatelský řetězec, atd. Zaměření vyžaduje silnou vizi, vědět, kým jste jako společnost a kde jsou vaše nejvyšší priority každý rok. Abyste se stali lídrem na trhu, musíte spojit inovaci s vizí a mít silný plán realizace, to vše spojené s hlubokým porozuměním trhu a schopností přizpůsobit se změnám. Pokud se společnost nedokáže přizpůsobit změnám na trhu a vyvíjet se, aby vyhověla měnícím se potřebám svých zákazníků, dlouho nebude vést na trhu. Připomeňte si vývoj mobilních telefonů od 90. let. Motorola byla průkopníkem a po mnoho let měla největší podíl na trhu v prodeji mobilních telefonů na přelomu 90. a 00. let, ale v roce 1998 byla svržena Nokií poté, co selhala v inovacích. Nokia se stala největším výrobcem mobilních telefonů, dokud na scénu nepřišli Apple a Android. Pád Nokie byl překvapením pro mnohé – jak The New Yorker argumentuje, společnost v technologických inovacích vůbec nezaostávala, ale nedokázala přetavit své investice do výzkumu a vývoje do produktů, které by si lidé přáli koupit. Jinými slovy, ztratila svou vizi, porozumění trhu a nakonec schopnost realizace.

Jaké jsou výhody spolupráce s globálním lídrem na trhu?

Jednou z hlavních výhod spolupráce s globálním lídrem na trhu je jistota, že společnost nezkrachuje nebo se nepřestane zabývat produkty, které aktuálně využíváte, v blízké budoucnosti. Pokud je společnost globálním lídrem na trhu, má své místo v odvětví a pevně rozumí tomu, kam se trh ubírá. Například při přechodu zákazníků na cloud mnozí sází na velké hráče jako Amazon nebo Microsoft® Azure, právě proto, že jsou stabilní společnosti. To je jedním ze způsobů, jak zajistit dlouhodobou ochranu vašich investic do softwaru.