O firmě

Společnost INTEDO působí na českém trhu informačních technologií od roku 2005. Od roku 2012 působíme také globálně v oblasti optimalizace a virtualizace ICT infrastruktury. Již od počátku se zaměřujeme na IT procesy a IT operace. Později jsme vybudovali i specializace v oblasti řízení IT služeb, projektového řízení a poradenství v oblasti optimalizace nákladů na provoz IT. Naše firma pomáhá najít ta správná řešení pro problémy našich zákazníků. Pracujeme na technologické úrovni, jako je hardware a software, stejně jako na procesní úrovni, jako je organizace práce a správné používání dostupných nástrojů.

​​​​​​S rostoucí popularitou otevřené infrastruktury jsme získali odborné znalosti v oblasti soukromých / veřejných cloudů a technologií, jako je Kubernetes. Při realizaci projektů se zákazníky jsme zjistili, že většina lidského know-how je ukrytá v mozcích pracovníků a není snadné mít ve správný čas ty správné lidi s náležitými dovednostmi. Vytvořili jsme koncept Precise Skill Targeting, který slouží k shromažďování a třídění dovedností lidí, což poté slouží jako základ pro knowledge management a pro růst knowledge-based organizací. Naše firma spolupracuje s firmou MERIIS v oblasti řešení SAP, dále pak s firmou Opentext v oblasti softwarových nástrojů a s Hewlett Packard Enterprise v oblasti hardwaru. Jako partner firmy Opentext jsme vyvinuli i několik vlastních aplikací jako doplněk pro Opentext produkty.

Naše produkty jsou převážně dodávány jako projekty, ale v určitých situacích dodáváme také v Time & Material podmínkách. Naše služby jsou založeny na zkušenostech a znalostech konzultantů, kteří jsou součástí našich projektových týmů. Nové znalosti získáváme formou školení, praxe a komunikace s účastníky diskusních fór. Řídíme se doporučeními ITIL a PRINCE2. Při realizaci projektů naši konzultanti potvrdili, jak důležité je mít řádně navržený a provozovaný end-to-end proces, jako je například řádná dokumentace provozovaných řešení, mít dobře konfigurovaný systém z pohledu řízení změn, počínaje workflow až po automatické zpracování, mít připravený materiál pro testování, metodicky zvládnout vývoj, být schopen brzy odhalit chyby v operaci a rychle zjistit příčinu problému a být schopen jasně identifikovat vztah k klíčovým obchodním procesům. V rámci realizace projektů klademe důraz na hodnotu realizovaného řešení pro zákazníka a pomáháme tak k dosažení byznysových cílů v organizacích. Konkrétní rozsáhlé znalosti různých technologií mají naši externí poradci, kteří s námi pracují v dlouhodobém partnerství. Tím pádem jsme Vám schopni dodat komplexnější řešení a projekty.

Naše služby vás vždy posunou o krok blíže k realizaci vašich cílů.