Tvorba katalogu kompetencí

Poskytujeme nástroje pro Znalostní management lidských  zdrojů, které umožňují manažerům identifikovat vedoucí pracovníky, obchodníky a zástupce zákaznických služeb mezi zdroji organizace a pomáhají jim efektivněji pracovat. Mít k dispozici knihovnu špičkových zdrojů za všech okolností zvyšuje produktivitu a snižuje šance, že zaměstnanci ztrácí čas hledáním informací nebo opětovným vytvářením znalostí.

<p>Zachytit</p>

Zachytit

Naše technologie poskytuje nástroje, jak se vyhnout scénáři „kdybychom jen věděli, co víme teď“. Tyto nástroje pomáhají našim klientům identifikovat znalosti zaměstnanců a převést je z tacitního tvaru do explicitního.

<p>Organizovat</p>

Organizovat

Efektivní mapa znalostí končí kolektivním pohledem na dovednosti potřebné k úspěšnému provedení každého kroku při řešení. Dbáme na to, aby jej bylo možné v případě potřeby získat.

<p>Použít</p>

Použít

Naše nápady vycházejí ze znalostního pohledu na firmu. Opakované použití znalostí je lidský proces a míra, do jaké může přispět k efektivitě organizace, závisí na uživatelích.

<p>Přenést</p>

Přenést

Definováno jako proces, jehož prostřednictvím je jedna jednotka ovlivněna zkušeností druhé, považujeme dovednosti lidí za nejcennější aktiva společnosti, která musí být sdílena a znovu použita.