Nástroj Asset Management X

Společnost Opentext (Micro Focus) představila nástroj Asset Management X (AMX), který spojuje funkcionality IT Asset Management (ITAM) a Software Asset Management (SAM). Funktcionality ITAM A SAM jsou stěžejní pro úspěch v rámci IT Operations Management.

Využití efektivního a jednotného ITAM a SAM nástroje poskytne Vašemu podnikání jasnější přehled o množství a typu IT prvků, které vlastníte, čímž získáte větší kontrolu nad náklady.

Asset Management X umožní rychlejší řešení incidentů služeb díky asociaci hardware a software služeb ke koncovým uživatelům. Analytici Service Desku tak budou mít snadný přístup k informacím o IT prvcích spojených s hlášenou chybou a lépe porozumí příčině.

Asset Management X nabízí tyto hlavní funkcionality

Service Asset and Configuration Managemnet (SACM)
SACM pomáhá sjednotit poskytování IT služby s procesy správy IT prvků.

Software Asset Management
Software Asset Management používá Universal Discovery ke zpřehlednění nainstalovaného softwaru on-premise i v cloudu a zachycení prostředí, na jakém je nainstalovaný.

Contract and Vendor Mangement
Tato část AMX zjednodušuje a automatizuje procesy správy smluv po celou dobu životního cyklu IT prvku, od požadavku a pořízení až po vyřazení.

Financial Management
Toto řešení usnadňuje dohled nad náklady spojenými s IT prvky v každé fázi jejich životního cyklu.

Procurement Management
Procurement Management přináší přehlednost do procesu pořizování IT aktiv.

 

Správa fyzických, virtuálních, finančních and smluvních aspektů IT prvků a licencí softwarů z jedné společné platformy urychluje podnikový Service Management, IT Operations a zároveň snižuje náklady.