Co je Performance Testing – Testování výkonu?

Zjistěte, čemu se testování výkonu věnuje a jak může ve vaší společnosti pomoci. Výkonnostní testování je nefunkční testování softwaru, které determinuje jak stabilně, rychle a citlivě aplikace reaguje při určitém pracovním zatížení.

Performance Testing je klíčový krok k zajištění vysoké kvality softwaru. Bohužel, je tento krok organizacemi vnímán jako něco navíc. Výkonnostní testování ve většině případů začíná až poté, co je dokončeno funkční testování a kód je připraven k vydání.

Uvědomění si toho, k čemu je vlastně potřeba testování výkonu je důležité pro správnou funkci každého software. To, jaké jsou tedy hlavní cíle, na které se testování výkonu zaměřuje, zjistíte v následujícím výčtu:

 • Vyhodnocení výstupu aplikace.
 • Rychlost zpracování a přenosu dat.
 • Využití šíře pásma sítě.
 • Maximální počet souběžných uživatelů.
 • Využití paměti.
 • Efektivita pracovního vytížení.
 • Doba odezvy příkazu.

Jaké jsou důvody využití testování výkonu a proč organizace toto testování provádějí? Na tuto otázku odpovídáme v několika zásadních bodech, proč je pro společnost tento druh testování důležitý.

 • Jestliže chcete zjistit, zda vaše aplikace splňuje požadavky na daný výkon (například, systém by měl být schopen zpracovávat až 1 000 uživatelů současně).
 • Pro detekování výpočtu zúžených míst v rámci aplikace.
 • Chcete-li zjistit, zda jsou úrovně výkonu požadované výrobcem softwaru skutečně pravdivé.
 • K porovnání dvou a více systémů a k identifikaci toho systému, který má nejlepší výkon.
 • Měření stability během hlavní špičky provozu.