Jak v organizaci realizovat testování výkonu?

Víte, jaké výkonnostní indikátory jsou ve Vaší společnosti těmi pro Vás nejdůležitějšími? Obecně lze říci, že jsou plány a cíle testování výkonu stejné, díky tomu existuje daný pracovní postup, který se většinou při testování výkonu využívá.

Díky podobnosti cílů testování výkonu (performance testing) lze standardizovat proces testování a říci tak, jak na sebe jednotlivé fáze testování navazují. Jaký proces je spojený s testováním výkonu a jak na sebe jednotlivé fáze navazuj se dozvíte v tomto článku níže.

URČENÍ TESTOVACÍCH NÁSTROJŮ A PROSTŘEDÍ

Pro začátek je potřebné zmatovat výrobní prostředí, testovací prostředí a testovací nástroje, které máte k dispozici. Součástí je zdokumentování hardware, software, specifikace infrastruktury a konfigurace výrobního a testovacího prostředí tak, aby byla zajištěna jejich spojitost.

Testování výkonu se také může objevit ve výrobním prostředí, musí jej však doprovázet přísná ochranná opatření, která brání tomu, aby testování výkonu nenarušilo určité výrobní operace ve společnosti.

DEFINOVÁNÍ PŘIJATELNÝCH KRITÉRIÍ VÝKONU

Důležité je stanovení omezení, cílů a prahových hodnot, které prokáží úspěšnost testu.
Hlavní kritéria budou odvozena přímo ze specifikace projektu, ale testeři by měli být adekvátně oprávněni k tomu, aby stanovili širší soubor testů a referenčních hodnot.

PLÁNOVÁNÍ A DESIGN TESTŮ

Přemýšlení o tom, jak moc se bude použití měnit je důležité ve fázi plánování a navrhování. Vytvoření takových testovacích scénářů, které vyhoví všem proveditelným případům použití je nedílnou součástí již v procesu plánování a designu.

PŘÍPRAVA TESTOVACÍHO PROSTŘEDÍ A NÁSTROJŮ

Konfigurace testovacího prostředí před tím, než je výkonnostní testování realizováno. Připravit testovací nástroje do fáze, kdy jsou schopny testovat daný software.

SPUŠTĚNÍ TESTOVÁNÍ VÝKONU

Po samotném spuštění testování nachází fáze, kdy jsou prováděny předem plánované testy aplikace. Zde testeři sledují a zachycují výsledky daného testování.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A OPĚTOVNÉ TESTOVÁNÍ

Analýza výsledků testů je nedílnou součástí. Výsledky, které byly během testování zjištěny, testeři sdílí se svým projektovým týmem. Během této poslední fáze nastává ladění aplikace s vyřešením zjištěných nedostatků, které se objevily ve výkonu.

Jestliže se během testování výkonu objevili určité nedostatky a byly následně opraveny, je součástí testování provedení opakovacího testu pro ujištění, zda byl každý zachycený problém definitivně odstraněn.