GDPR

INTEDO s.r.o., provozovatel webu www.intedo.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou přísně důvěrné a jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

ÚDAJE KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Pro možné vyřízení Vaší přihlášky k workshopu potřebujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (čl. 6 odst. 1 písm. b) poskytnout Vaše osobní údaje: Jméno a příjmení, email, telefonní číslo, fakturační adresu, případně dodací adresu, pokud není shodná s fakturační. 

Při využití formuláře “Kontaktní formulář" je vyžadováno uvést Váš email a telefonní kontakt, abychom Vám mohli následně odpovědět.

K ČEMU ÚDAJE POUŽÍVÁME

Poskytnuté informace slouží pro zpracování přihlášek či komunikaci s návštěvníy. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také jinými subjekty (např. dopravci….), avšak společnost INTEDO s.r.o. vždy zůstane jejich správcem.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A JEJICH EDITACE

Po vytvoření přihlášky si můžete své údaje změnit buď telefonicky na čísle +420 774 665 514, nebo prostřednictvím emailu info@intedo.cz

Máte právo žádat správce o přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako právo vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost.

PO JAKOU DLOUHOU DOBU JSOU INFORMACE UCHOVÁVANY

Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy (zejména soukroměprávními a daňovými předpisy) a po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování v souladu s vyřízením Vaší objednávky.

Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty Vaším souhlasem jsou u nás uchovávány po dobu 3 let. Poté jsou z naší databáze buď smazány, nebo v případě Vaše souhlasu prodlouženy na následující 3 roky. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro daný účel můžete kdykoliv odvolat. Tímto není dotčena zákonnost zpracování před takovým odvoláním souhlasu.

REKAPITULACE PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

  • požadovat přístup k osobním údajům, které zpracováváme za podmínek čl. 15 nařízení
  • žádat opravu nepřesností ve zpracovávaných osobních údajích za podmínek uvedených v čl. 16 nařízení
  • žádat výmaz osobních údajů za podmínek čl. 17 nařízení
  • žádat omezení zpracování osobních údajů za podmínek čl. 18 nařízení
  • získat osobní údaje, jež zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci za podmínek čl. 20 nařízení
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek čl. 21 nařízení
  • podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek čl. 77 nařízení