Automatizované testování

Oblast automatizovaného testování funkčnosti a výkonu aplikací zvyšuje jejich efektivitu, zajišťuje vyšší spolehlivost a bezchybnost tohoto software v jejich reálném provozu, kdy už se zákazník potřebuje na svůj finální produkt 100% spolehnout.

<p>Urychlení vývoje a implementace aplikací</p>

Urychlení vývoje a implementace aplikací

 • Dosažení vysoké účinnosti při testování aplikací automatizovaným prováděním testů, shromažďováním výsledků testů a opakovaným využíváním již vytvořených automatizovaných testovacích scénářů.
 • Zajištění bezproblémové spolupráce a produktivity při testování prostřednictvím jednotného úložiště dat, testovacích scénářů a řízením procesu testování.
 • Dosažení lepší kvality a efektivity testování díky provedení testů na větších a různorodějších vzorcích testovacích dat. Opakovaný průběh funkčního testu pokaždé s jinými vstupními daty, včetně neočekávaných hodnot a datových typů může odhalit neošetřené výjimky v aplikacích.
 • Automatizované testování sníží množství chyb lidského faktoru.
 • Automatizace testů umožní zkrácení testovacích cyklů. Při opakovaném běhu testu není nutné znovu vytvářet celý automatizovaný scénář nebo test realizovat ručně.
 • Automatizované testování výkonu významně sníží finanční a časové nároky na výkonnostní testování proti využití reálných lidských zdrojů.
<p>Testování ve shodě s obchodními potřebami</p>

Testování ve shodě s obchodními potřebami

 • Automatizovaně podpoříme vaše testování pro agilně vyvíjené aplikace, tak i pro tradičně vyvíjené aplikace.
 • Pomocí automatizovaného testování výkonu aplikací zajistíme, že výkon vašich aplikací bude odpovídat vašim obchodním potřebám.
 • Při automatizovaném testování výkonu, jsme schopni odhalit výkonově kritická místa vaší aplikace a přinést vám doporučení ohledně úprav škálování, či optimalizace výkonu.
 • Automatizované výkonové testování odhalí maximální možnou zátěž aplikace, při které ještě nedojde k degradaci výkonu na nepřijatelné hodnoty.
 • Testování kritických funkcionalit na různých datech odhalí neošetřené výjimky, které mohou být pro aplikaci bezpečnostním rizikem.
 • Realizace našich doporučení vytvořených na základě výstupů výkonnostního testování zvýší stabilitu testované infrastruktury/systému/aplikace.
<p>Životní cyklus aplikace</p>

Životní cyklus aplikace

 • Procesní nástroj pro podporu životního cyklu aplikací, pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů, šablon a unifikace napříč projekty, podpoří dodržování předpisů a procesů.
 • Zajištění prioritizace požadavků na obchodní aplikace pomocí řízení kvality založené na rizicích.
 • Sledování změn aplikací pomocí evidence zaznamenání stavu aplikace. Možnost sledování budoucích stavů aplikace, řízení verzí a protokolu auditu.
 • Skutečný stav aplikace ukáže elektronická evidence defektů a vytváření statistik chybovosti jednotlivých testovaných software a jejich releasů.
<p>Začlenění do Vašeho prostředí</p>

Začlenění do Vašeho prostředí

 • Využití možností snadné integrace nástrojů na podporu životního cyklu aplikací.
 • Využití okamžité integrace s nejlepšími nástroji a vytvoření komplexního systému správy životního cyklu aplikací.
 • Využití open-source nástrojů prostřednictvím integrace s Git, Jenkins, Selenium a s dalšími nástroji.
 • Rychlý vývoj vlastní integrace v REST API rozhraní.
 • Jeden testovací nástroj nabízí schopnost testovat GUI nejrůznějších typů aplikací a interfaců.